Se pdf-fil  till höger

 

Grund samt fortsättningsutbildning i

Militär Fallskärmshoppning

 

 

Den 24 till 26 maj 2013

 

European Military Parachutists Association svenska sektion arrangerar I samarbete med Tjeckiska Armens instruktörer grundutbildning i militär fallskärmshoppning.

 

Du får lära dig grunderna för att kunna massfällas med militärfallskärm och landa säkert.

Under kursen kommer du att genomgå både praktisk och teoretisk utbildning i fallskärmstjänst. Du drillar alla moment och situationer du kan komma att befinna dig i under hoppet

 

All utbildning sker i enlighet med Tjeckiska försvarets gällande reglementen och under ledning av Tjeckiska försvarets jump masters och instruktörer.

 

Plats:                                 Plasy, Tjeckien (10 mil sydväst om Prag)

Flygmaskin:                       AN 2 (NATO Code Colt)

Fallskärm:                          OVP-68 (militärt truppfällningssystem av rundkalotts typ)

 

Pris: 4000 kr

 

      

  

Detta ingår 

 

Ett års medlemskap i European Military Parachute Association Sweden

Transfer till utbildningsplatsen.

Halvpension på utbildningsplatsen

Läkarundersökning

Tre hopp med militärrundkalott.

Efter godkänd utbildning erhåller du Tjeckiska försvarets hoppmärke

Europeiska Militära Fallskärmhopparföreningens vinge i Brons.

Reseförsäkring som omfattar fallskärmshoppning.

Utbildningskompendium och Hoppbok

 

Utbildningen innefattar teoretisk och praktisk utbildning i

 

Fallskärmen och dess funktioner

Reserv- och huvudfallskärms beteende i luften

Packning av huvudfallskärm

Flygplansövningar, åtgärder vid ilastning, uthopp, och nödprocedurer.

Landningsträning

Säkerhetsbestämmelser

 

Anmälan

Anmälan gör till info@european-paratrooper.se med namn, grad, födelsedata, antal tidigare hopp, datum för senaste hoppet samt att betala anmälningsavgiften på 1500 kr. SENAST den sista februari 2013.

Anmälningsavgiften återbetalas ej vid sen avanmälan oavsett vad skälet är. Detta då kursavgiften är satt med minsta möjliga marginal.

 

Försäkring

 

All fallskärmshoppningen sker på egen risk och eget ansvar. Vi kommer dock teckna en gruppolycksfallsförsäkring för alla deltagare, men varje hoppare måste själv till se att denne har en reseförsäkring som täcker fallskärmshoppning. Kontroll av försäkringsbevis sker på plats.

 

 

Läkarundersökningen

 

För att hoppa fallskärm krävs att rörelseapparaten fungerar samt att man alltid, i alla situationer, är fullt kapabel att ta vara på sig själv. Sjukdomar eller läkemedel som nedsätter denna förmåga får inte förekomma. Därför kommer en läkarundersökning genom föras av tjeckisk läkare på plats i enlighet med internationella flygsäkerhets föreskrifter..

 

Är du det minsta osäker på att du skulle klara en hälsokontroll råder vi dig till att genomgå Svenska fallskärmsförbundets hälsoundersökning, kontakta oss så berättar vi hur du ska gå till väga.

 

Krav för att få delta i fallskärmsutbildningen

 

Godkänd läkarundersökning för fallskärmshoppare (görs i Tjeckien)

Reseolycksfallsförsäkring som täcker extremsporter som fallskärmhoppning. (Är du osäker kontakta oss sp berättar vi mer om hur du går till väga).

Hoppkängor med bra ankelstöd

 

Resa

Flyg resan till Tjecken bokar du sjäv. Vi kommer meddela vilken fight du ska boka in dig på gemensam resa till tjecken från Stockholm. OBS Resan ingår inte i priset

I dags läget kostar flygbiljetterna ca 2000 kr ToR. Mer information kommer till de som anmält sig.

 

Check lista, vad du måste ha med dig

 

Europeiska sjukförsäkringskortet (European health insurance card) från försäkringskassan.
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/eukort
Ankelstöd, bandage till anklarna
Tejp till att täcka snörningskrokar på kängorna
Hoppkängor
Hoppoverall eller annan oöm heltäckande klädsel.

 

Utbildningstecken

Efter godkänd hopputbildning kommer du erhålla Tjeckiska armens hoppmärke samt E.M.P.A hoppvinge i brons. Det kommer eventuellt även vara möjligt att erhålla US army jumpwing och Royal Laos hoppvinge, då vi bjudit in respektive jumpasters och har fått ett preliminärt besked om att de kan deltaga.                 

Viktigt

 

 Alla ovan uppräknade dokument kommer att kontrolleras på plats. De som inte uppfyller kraven eller ej kan uppvisa erforderliga dokument kommer ej få delta och kursavgiften kommer heller inte återbetalas.

 

           

 

Pdf Gu Fallskärm

Bilder

footer

[ page print ][ top ]
all rights reserved. © European Military Parachuting Association 2010