European Military Parachutists Association

Är en internationell, ideellförening som arrangerar militär fallskärmshoppning både med truppfällningssystem av rundkalottstyp och taktiska vingskärmar.  Vi erbjuder kurser och hopptillfällen för så väl nybörjare som erfarna fallskärmsjägare.

 

Vi vill genom vår verksamhet verka för internationell vänskap och kamratskap i syfte att öka förstålelsen mellan folk och nationer.

 

E.M.P.A firade 2008 tio års jubileum och har sedan sitt bildande utbildat mer än 4000 hoppare i militär fallskärmshoppning. I våra evenemang har mer än 8000 soldater och poliser från 30 nationer deltagit sedan starten. 

 

Föreningen bildades av en grupp av både veteraner och aktiva militärer som ville göra det de tycker bäst om. Att hoppa ut ur fullt fungerande flygplan med rundkalottsfallskärm i militär stil.

  

Lösningen blev European Military Parachutists Association

 

Läs mer om hur föreningen bildandes på föreningens internationella hemsida

 


 

 

Bilder

footer
[ page print ][ top ]
all rights reserved. © European Military Parachuting Association 2008